Helhed, Reflektion & Selvindsigt

Ressourcer, Samspil & Intuition

Ånd, Mening & Livsperspektiv

CREATING JOB AND LIFE

CREATING JOB AND LIFE er helhedssparring, der styrker dit intuitive lederskab, hvor ånd og alle perspektiver er i spil.

Jeg som din sparringspartner støtter / udfordrer dig i dit frirum med relevante perspektiver, der tager afsæt i din situation (jobbet / livet), konkrete udfordringer, dilemmaer, tanker og uforløste refleksioner med det formål, at du bliver styrket i dit indre afsæt og får skabt rette fokus, retning og helhedsløsninger for dig.

  • 1:1 Forløb & Sessioner

Helhed, Reflektion & Selvindsigt

Skab overblikket over terrænet og de kompleksiteter der er i spil. Træf rette beslutning med afsæt i dit autentiske ‘jeg’ perspektiv.

Ressourcer, Samspil & Intuition

Styrk indsigten om dine ressourcer og samspillet mellem din digitale hjerne, dit sanselige hjerte og din handlingsorienteret krop, og aktiver din intuition.

Ånd, Mening & Livsperspektiv

Se dit liv i et læringsperspektiv, og bliv bevidst om din passion, dit formål og det meningsfuldte liv du fortjener. Det vil styrke dine fremadrettede bevidste valg.

Feedback fra Laila,
én af mine kandidater

Laila Ø, Erhvervsjurist – Jura & Rådgivning – Filmbranchen,
GDPR (anonym)

Kære Jesper.

Du besidder en udstråling, som udviser seriøsitet, høj etik og moral, samt at du hviler i dig selv og har kontakt med den rette kanal, hvorfor jeg ikke var i tvivl om, at du var den rette til at coache mig. Det er de værdier, jeg værdsætter, og du har fuldt ud levet op til mine forventninger.

Da du arbejder intuitivt afstemte du tidligt i forløbet mine forventninger, og de var faktisk i overensstemmelse med din allerede påbegyndte coaching, hvilket er en bekræftelse på, at du får besked oppefra, angående dét den pågældende har brug for.

Jeg søgte blot nogle redskaber, da ’din praksis’ er hjælp til selvhjælp. Man selv skal tage ansvar for sit eget liv, og de givne redskaber har virkelig været en stor hjælp.

Redskaber er langtidsholdbare frem for rene facts, således at jeg med tiden kan gøre gavn af de givne redskaber i forskellige regi, som fremover vil opstå i  modsætning til facts, der blot er en nonvariabel faktor. I denne forbindelse vil jeg fremhæve, at du brugte mange ressourcer på at både tegne og forklare budskaberne, så jeg ikke er i tvivl om, hvordan jeg skal tackle livets facetter.

Det er en dejlig fornemmelse at vende hjem med en sådan forståelse. Allerede samme dag var jeg ude for en oplevelse, der satte mig på en prøve, og jeg bestod ved anvendelse af de redskaber, du har givet mig.

Så tusind tak for din hjælp. Jeg værdsætter virkelig din indsats.

Forløb & Proces

Helhedssparringen gennemføres som fysiske møder eller online.

Kontakt mig gerne for afklaring, uddybning og pris.

Eksistensielle spørgsmål i livet, og det der betyder noget?

Hvad betyder virkelig noget for dig i dit liv? – Er du taknemmelig over livet og det der betyder noget for dig? – Hvad fortjener du mere af? – Bliver du udfordret lige nu? – Hvad er din læring lige nu? – Er du søgende?

Meningsfuldhed, livsglæde og livsperspektiv

Vi styrker vores meningsfuldhed, livsglæde og livsperspektiv, når vi bliver bevidste om essensen af vores historie og de læringer vi har fået med os – vores afsæt og drivkraft og formål i livet.

Har du brug for støtte?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner?

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: