Backup xxx

Helhedssparring med ånd og perspektiv

Helhedssparring med ånd og perspektiv – for dig der er ambitiøs søgende og ønsker at styrke din intuition:
  • Helhedssparring, reflektion og selvindsigt
  • Inspiration–Blog–Cases
Rette helhedsløsninger opstår, når vi bringer alle perspektiver i spil.
– Jesper Møller

For dig i livet, der bliver udfordret af tidens krav til overblik, kompleksitet, omstilling og her/nu løsninger.

Du søger en sparringspartner og et frirum for egen reflektion, perspektivering, mening og selvudvikling.

CREATING JOB AND LIFE

Mit navn er Jesper Møller. Med afsæt i CREATING JOB AND LIFE støtter jeg  topledere og ambitiøse mennesker til indre afklaring, helhedsfokus og optimal navigation i den stigende og hastige foranderlige hverdag, i jobbet, i livet, og hvor der kræves hurtig omstilling, idégenerering og handling.

I mit professionelle virke støtter jeg den enkelte i omdrejningspunktet forandringer, job og meningsfuldt lederskab. CREATING JOB AND LIFE sparringen tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete udfordringer med fokus på, at den enkelte bliver skarp på sig selv, sin integritet, sin passion og får taklet udfordringerne og skabt rette helhedsløsninger. Mine sessioner tager afsæt i en karriere indenfor finansverdenen, essensen af mine erfaringer som professionel katalysator og mentor gennem 22 år, og et samarbejde med de førende konsulenthuse. Dette suppleret med min personlige læringsrejse gennem et helt liv, som et kreativt og intuitivt menneske. Hertil kommer et spektrum af forskellige uddannelser og kurser.

Til dato har jeg støttet mere end 5.000 individuelle forløb og et større antal workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Hertil kommer executives og ledere på tværs af alle brancher og i vidt forskellige rammer og udfordringer. Det har inkluderet processer, der er gået spadestikket dybere.

På min blog og inspirationsportal vil jeg fremadrettet dele mine fortællinger for at inspirere til, at den enkelte aktiverer sin nysgerrighed og undren i forhold til at opdage og genkende yderligere latente ressourcer i sig selv.

CREATING JOB AND LIFE er etableret I 2020, og er en del af JESPER MØLLER.

Jesper Møller, Executive Consultant, Catalyst & Mentor

Søger du en sparringspartner?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog …

(+45) 4019 4570

Helhedssparring & Perspektivering

Tekst opdateres inden for kort tid. ………………………

Professionelle & Privatpersoner

Tekst opdateres inden for kort tid. ………………………………

Sparringsramme & Proces ..................

Tekst opdateres inden for kort tid. ………………………….

Helhedssparring &
Perspektivering

Tekst opdateres inden for kort tid.

Feedback fra Thomas,
én af mine kunder

Thomas Lildballe Jørgensen, Resultatskabende Salgs- & Marketingdirektør, GDPR (givet samtykke)

Jeg har i flere sammenhænge anvendt Jesper Møller som coach og mentor. Både ifht karrierespørgsmål og som sparringspartner vedrørende mere grundlæggende refleksioner.

Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget præcist blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt.

Du skal ikke vælge Jesper, hvis du bare vil tales efter munden! Jesper er krævende at arbejde sammen med og er altid både velforberedt, fokuseret og udfordrende i sin tilgang. Men samtidig er han nænsom, støttende og humoristisk, så selv de mere drilske spørgsmål bliver serveret på en måde, der kan absorberes og som øjeblikkeligt skaber refleksion og stillingtagen.

Dermed træder de nødvendige – og også de svære – valg lysende klart frem og mulighederne bliver med ét mere handlingsorienterede. Og samtidig vil de nødvendige ressourcer blive tydeliggjorte og tilgængelige.

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtig gode resultater.

Jeg har både professionelt og personligt arbejdet med adskillige konsulenter, coaches, terapeuter og mentorer – både kendte og ukendte, højtprofilerede og mere stilfærdige. Ikke desto mindre kan jeg kun anbefale Jesper Møller som mit absolut bedste bud, hvis du vil… altså, hvis du VIL skabe forandring og udfordre dine perspektiver og paradigmer.

Mine kunder til dato

Tekst opdateres inden for kort tid.

NYHEDSBREV

Nej tak, jeg har tjek på det.

Ja tak, jeg søger inspiration. Læs mere …

3 websites – 3 indgang til,
at du får skabt det liv, du fortjener

Lige nu befinder du dig på websitet CREATING JOB AND LIFE, og der er yderligere 2 websites. Hvorfor?

Mennesker – de kandidater der opsøger mig – har forskellige tilgange til løsningen, når de bliver udfordret i jobbet eller i livet. Hver især har de et individuelt behov at blive mødt på, og i den situationsbestemte tilgang inkluderer jeg forskellige afsæt og perspektiver for sparringen, for netop at møde personen lige dér hvor vedkommende er.

De valgte afsæt og perspektiver fra start kan blive det aktuelle forløb; men hvis erkendelserne og behovet fra kandidaten side ændrer sig undervejs, så kan de øvrige elementer på tværs af de 3 websites inkluderes.

Den enkelte vil efter forløbet være sikret det bedste afsæt ind i fremtiden:

  • JESPER MØLLER – Du har behov for handlingsorienteret kompetenceudvikling med personlig udvikling. Forløbet støtter dig i din udfordring i relation til job med fokus på at du får skabt helhedsløsningen. I forløbet bliver du skarp på dine styrker og muligheder med fokus på, at du lande i rette match af job og virksomhedskultur.
  • ASCENSION AWARENESS – Du har behov for personlig udvikling, der går spadestikket dybere. Forløbet støtter til at du får forløst dybere ubalancer og de tilbagevendende uhensigtsmæssige temaer du igen står overfor. Processerne støtter til meningsfuldt lederskab,  din autenticitet og indre ro. Oplevelsen af flow styrkes og du vil opleve at tingene begynder at lykkedes.

  • CREATING JOB AND LIFE – Du har behov for helhedssparring, der styrker dit helhedssyn, så du i højere grad anskuer din situation og udfordringer, som et læringsforløb set i et helikopterperspektiv. Du får indsigt i dine intuitive tilgang og dine ressourcers indre samspil. Det vil styrke dit helhedsblik, din skarphed og evne til at træffe rette beslutninger. Rammen skaber et frirum for din ’egen refleksion’, perspektivering, meningsfuldhed og selvudvikling, som sikrer balancen til din hektiske hverdag med tidens krav til overblik, kompleksitet, omstilling, nytænkning og her/nu løsninger. Websitet indeholder også blog og inspirationsportal, hvor jeg deler cases og fortællinger i relation til forskellige temaer med fokus på at aktivere nysgerrig og indsigt om de uopdagede ressourcer.

DEL WEBSITE: